Martialpreneurship: Kearifan Silat untuk Kemakmuran Ekonomi

Sinar Harapan, 7 September 2011

http://www.amuslima.com

http://www.silatindonesia.com